Skip to content

Emulsja sczepna HE 20

  • zwiększa przyczepność
  • uniwersalne zastosowanie
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Uniwersalna, odporna na alkalia, niezawierająca lotnych plastyfikatorów, polimerowa emulsja poprawiająca przyczepność zapraw i betonu do starych podłoży betonowych, zmniejszająca wnikanie wody. Poprawia urabialność, redukuje ilość wody zarobowej i obniża naprężenia poprzez zwiększenie elastyczności i plastyczności zaprawy. Stosowana jako dodatek do szlamów sczepnych, dodatek uelastyczniający do zapraw i betonu, grunt oraz mostek sczepny pod zaprawy wyrównawcze. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

ok. 20% do wody zarobowej - jako dodatek uplastyczniający i uelastyczniający ok. 0,2 kg/m² jako warstwa sczepna