Skip to content

Grunt głębokopenetrujący D7

  • uniwersalny zakres stosowania
  • szybkoschnący
  • bardzo niska emisja LZO: EC1 PLUS
  • gotowy do użycia
  • głęboko wnika w podłoże

Wysokojakościowy, głębokopenetrujący, bezrozpuszczalnikowy, preparat gruntujący na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji żywic syntetycznych przeznaczony do chłonnych podłoży. Wyrównuje nasiąkliwość podkładu i powierzchniowo zwiększa jakość podłoża zapewniając dobrą przyczepność kolejnych warstw. Preparat o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych EC 1 PLUS.

Do gruntowania silnie chłonnych podkładów cementowych i anhydrytowych przed szpachlowaniem i wylewaniem mas wyrównawczych Murexin. Jako grunt na jastrychy anhydrytowe i gipsowe, przed układaniem paroprzepuszczalnych wykładzin podłogowych. Nadaje się również jako grunt na podkłady cementowe i anhydrytowe pod kleje do parkietów Murexin zawierających rozpuszczalniki np. LE 555 oraz pod kleje do parkietu na bazie silanowej: X-Bond MS-K 509, X-Bond MS-K 511, X-Bond MS-K 530, X-Bond MS-K 539. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

ok. 100 - 150 g/m² (w zależności od podłoża)

Kolor

barwiony na niebiesko