Skip to content

Grunt głębokopenetrujący LF 15 w koncentracie

  • koncentrat - do rozcieńczania z wodą
  • bardzo wysoka wydajność
  • bezrozpuszczalnikowy
  • niskoemisyjny

Bezrozpuszczalnikowy, wodorozcieńczalny, wysokiej jakości koncentrat gruntujący na bazie kopolimerów akrylowych, o bardzo dobrych właściwościach penetracyjnych. Łatwy do kontrolowania aplikacji dzięki niebieskiemu zabarwieniu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz jako środek gruntujący chłonnych podłoży przed użyciem zapraw klejowych, mas wyrównujących i szpachlowych oraz podpłytkowych izolacji Murexin. Nadaje się do stosowania zgodnie z DIN 18534 W0 – W3 lub ÖNORM B 3407 W1 – W2.

Zużycie

ok. 100 - 150 g/m²

Kolor

niebieski lub niebieskawy (w zależności od stopnia rozcieńczenia)