Skip to content

Grunt pod hydroizolacje AG 3

  • gotowy do użycia
  • barwiony na niebiesko
  • bezrozpuszczalnikowy
  • konsolidujący

Wysokiej jakości, bezrozpuszczalnikowy, konsolidujący podłoże, mineralny preparat gruntujący
o dużej zdolności penetracji podłoża, nie zawierający szkodliwych komponentów. Wyrównuje nasiąkliwość podłoża oraz powierzchniowo je wzmacnia. Preparat o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych – certyfikat EC 1 PLUS. Przeznaczony do gruntowania mineralnych chłonnych podłoży przed stosowaniem hydroizolacji zewnętrznych na bazie bitumicznej, cementowej oraz na bazie MS-polimer. Do gruntowania podłoża przed nakładaniem zapraw wyrównawczych, szpachlowych, mas wyrównawczych, tynków, zapraw renowacyjnych oraz zapraw naprawczych typu PCC jak również jednoskładnikowych powłok posadzkowych i ściennych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

ok. 150 g/m² w zależności od chłonności podłoża

Kolor

niebieskawy