Skip to content

Grunt pod hydroizolacje AG 3

  • gotowy do użycia
  • barwiony na niebiesko
  • bezrozpuszczalnikowy
  • konsolidujący

Wysokiej jakości, bezrozpuszczalnikowy, konsolidujący podłoże, mineralny, preparat gruntujący o dużej zdolności penetracji w podłoże, nie zawiera szkodliwych komponentów. Przeznaczony do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków w celu ich przygotowania przed nakładaniem hydroizolacji powłokowych bitumicznych, mineralnych oraz na bazie MS-polimer. Wyrównuje nasiąkliwość podłoża i powierzchniowo wzmacnia gruntowane podłoże. Preparat o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych – certyfikat EC 1 PLUS.

Do gruntowania mineralnych chłonnych podłoży przed stosowaniem hydroizolacji zewnętrznych na bazie bitumicznej, cementowej oraz na bazie MS-polimer. Przeznczony do gruntowania podłoża przed nakładaniem zapraw wyrównawczych, szpachlowych, mas wyrównawczych, tynków, zapraw renowacyjnych oraz zapraw naprawczych typu PCC jak również jednoskładnikowych powłok posadzkowych i ściennych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

ok. 150 g/m² w zależności od chłonności podłoża

Kolor

niebieskawy