Technika naprawy betonu i wykonywania jastrychu

Impregnat do podłóg i ścian IG 03

  • wiąże pył z podłożem
  • zwiększa wytrzymałość podłoża
  • zwiększa odporność na ścieranie

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie krzemianów o doskonałych właściwościach penetrujących. Służy do wiązania pyłu z podłożem, do wzmacniania wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie chłonnych podłoży mineralnych. Preparat przeznaczony do stosowania na standardowych mineralnych podłożach budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków na powierzchniach poziomych i pionowych. Może być również stosowany na sklepienia ceglane oraz naturalne lub syntetyczne mury kamienne. Do użycia w obszarach takich jak garaże, piwnice, strychy, magazyny, itp. w celu poprawy utrzymywania w czystości i wzmocnienia kruchej, pylistej i mało wytrzymałej powierzchni.

Zużycie
ok. 0,3 kg/m² zależnie od chłonności podłoża