Skip to content

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy PU 5 Express

  • szybkoschnący
  • niezawierający rozpuszczalników i wody
  • jednoskładnikowy, gotowy do użycia
  • do odcinania wilgoci szczątkowej
  • bardzo niska emisja, EC1-PLUS

Wysokojakościowy, szybkoschnący, niezawierający wody i rozpuszczalników, jednoskładnikowy, gotowy do użycia preparat gruntujący na bazie żywicy poliuretanowej.
Preparat gruntujący przeznaczony do gruntowania normalnych i bardzo chłonnych oraz pylących jastrychów przed użyciem klejów poliuretanowych do parkietów (PU) oraz (po zasypaniu piaskiem kwarcowym) klejów na bazie silanowej i klejów do płytek i mas samopoziomujących. Do odcięcia podwyższonej wilgoci szczątkowej do max 3,5% CM w jastrychach cementowych (bez ogrzewania podłogowego). Grunt nadaje się do gruntowania podłoży przy ogrzewaniu podłogowym oraz na podłogi obciążone kółkami krzeseł. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie

- jako grunt: ok. 100-150 g/m² - jako odcięcie wilgoci szczątkowej*: ok. 350-400 g/m² * zaleca się nałożenie 2 warstw