Skip to content

Lekka zaprawa naprawcza LM 20 Light

  • możliwość aplikacji na powierzchniach sufitowych
  • możliwość alikacji maszynowej
  • grubość warstwy do 80 mm

Mineralna, modyfikowana polimerami zaprawa do naprawy betonu zgodnie z normą PN-EN 1504-3 klasa R2, o dużej przyczepności do podłoży betonowych. LM 20 light jest zaprawą bezchlorkową o niskiej zawartości chromianów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. LM 20 light można nakładać ręcznie lub metodą mokrego natrysku warstwą do 80 mm w jednym cyklu roboczym. Jest szczególnie zalecana do reprofilacji oraz napraw konstrukcji betonowych
o średniej wytrzymałości betonu np: płyty balkonowe, prefabrykaty, słupy, stropy, elewacje.

Zużycie

ok. 1,7 kg/ mm / m²