Skip to content

Masa szpachlowa biała BS 10 W

  • mrozoodporna
  • o bardzo dobrej przyczepności do podłoża
  • dyfuzyjna

Mineralna, modyfikowana polimerami, odporna na warunki atmosferyczne, mrozoodporna, biała zaprawa szpachlowa PCC do naprawy konstrukcji betonowych nie obciążonych statycznie
(klasa R2). Po zmieszaniu z szarą masą szpachlową BS 05 G istnieje możliwość dopasowania barwy zaprawy szpachlowej do koloru naprawianego podłoża. Masa szpachlowa BS 10 W jest przeznaczona do powierzchniowej naprawy uszkodzonych konstrukcji betonowych i żelbetowych, do szpachlowania, wyrównywania nierówności, naprawy wykruszonych krawędzi, szpachlowania gniazd żwirowych, zamykania otworów montażowych w prefabrykatach oraz naprawy betonu licowego warstwą o grubości do 5 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.