Skip to content

Mata wytłumiająca pod parkiet i wykładziny

  • wygłusza dźwięki uderzeniowe
  • redukuje naprężenia z podłoża
  • bardzo niska emisja LZO, EC1 Plus
  • zwiększa komfort przy chodzeniu

Specjalna mata z granulatu na bazie zmielonej pianki poliuretanowej i korka zespolonych żywicą poliuretanową. Mata redukuje naprężenia pomiędzy podłożem oraz wygłusza dźwięki uderzeniowe. Przeznaczona do układania pod posadzki drewniane oraz wykładziny tekstylne i linoleum. Nie zawiera lotnych plastyfikatorów, dzięki czemu nie ma ryzyka migracji lotnych związków organicznych mogących wchodzić w reakcję z lakierami lub linoleum. Do stosowania jako podkład pływający pod podłogi laminowane lub jako podkład przyklejony do podłoża pod wszystkie rodzaje posadzek drewnianych jak parkiet, deski warstwowe, drewno lite, wykładziny tekstylne oraz linoleum. Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków. W przypadku klejenia do podłoża postępowac zgodnie z wytycznymi podanymi w kartach technicznych stosowanych kejów Murexin.