Skip to content

Piasek kwarcowy QS

  • płukany
  • suszony i frakcjonowany

Wielokrotnie płukany, frakcjonowany, suszony ogniowo piasek kwarcowy. Stosowany do zasypywania powłok żywicznych, do mieszania ze spoiwami żywicznymi w celu wykonywania zapraw żywicznych do naprawy ubytków lub wykonywania faset, a także do wykonywania jastrychów żywicznych. Piasek kwarcowy mozna również stosować jako wypełniacz mineralnych, cementowych lub anhydrytowych mas szpachlowych lub wyrównawczych.