Skip to content
31331 31052 GF AquaPrimer AP2000

Preparat gruntujący AP 2000

  • otwarty dyfuzyjnie
  • do 6% wilgotności podkładów cementowych
  • na jastrychy anhydrytowe i magnezjowe

Bezrozpuszczalnikowy, zemulgowany wodą, niepigmentowany, otwarty dyfuzyjnie dwuskładnikowy preparat gruntujący na bazie żywicy epoksydowej. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych oraz na stare powłoki. Doskonały środek polepszający przyczepność na starszych powłokach.

Do stosowania jako grunt i środek polepszający przyczepność na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, jastrychach magnezjowych i anhydrytowych. Jako grunt pod powłoki epoksydowe na bazie wody oraz jako środek polepszający przyczepność na starszych powłokach z żywicy epoksydowej (zalecane przeprowadzenie próby). Do stosowania jako spoiwo reaktywnych zapraw zywicznych. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie

ok. 0,3 kg/m2 jako grunt zależnie od chłonności podłoża (zaleca się nałożenie 1 warstwy) ok. 3,0 kg/m2 na 1 cm grubości jako spoiwo do zapraw epoksydowych (proporcje mieszania w dziale Obróbka)

Kolor

przezroczysty