Skip to content

Preparat gruntujący D1

  • bezrozpuszczalnikowy
  • gotowy do użycia
  • wysoka wydajność
  • bardzo niska emisja LZO: EC1 PLUS

Bezrozpuszczalnikowy, gotowy do użycia preparat gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych o bardzo dobrej penetracji przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków, do gruntowania chłonnych cementowych podłoży takich jak: jastrychy cementowe, tynki cementowe i cementowo- wapienne, stropy betonowe przed szpachlowaniem wyrównawczym i wylewaniem mas rozlewnych Murexin. Wyrównuje nasiąkliwość podłoża i powierzchniowo zwiększa jego jakość zapewniając dobrą przyczepność kolejnych warstw. Preparat o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych EC1 PLUS.
Na podłożach anhydrytowych jedynie jako grunt przed układaniem paroprzepuszczalnych wykładzin podłogowych. Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe oraz pod obciążanie kółkami krzeseł.

Zużycie

ok. 100 - 150 g/m² (w zależności od chłonności podłoża)