Preparat gruntujący D1

  • bezrozpuszczalnikowy
  • koncentrat, wysoka wydajność
  • bardzo niska emisja LZO: EC1 PLUS

Bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych o bardzo dobrej penetracji przeznaczony do gruntowania ścian i posadzek. Wyrównuje nasiąkliwość podłoża i powierzchniowo zwiększa jego jakość zapewniając dobrą przyczepność kolejnych warstw. Preparat o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych EC1 PLUS. Preparat przeznaczony do stosowania na ścianach i podłogach do gruntowania chłonnych cementowych podłoży jak jastrychy cementowe, stropy betonowe przed szpachlowaniem i wylewaniem mas wyrównawczych Murexin (podłoże musi być chłonne). Na podłożach anhydrytowych jedynie jako grunt przed układaniem paroprzepuszczalnych wykładzin podłogowych. W zależności od chłonności podłoża istnieje możliwość rozcieńczania preparatu wodą w proporcjach od 1:1 do 1:3 (grunt D1 : woda). Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe oraz pod obciążanie kółkami krzeseł. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie

ok. 70 - 100 g/m² (w zależności od chłonności podłoża)