Technika naprawy betonu i wykonywania jastrychu

Przepona pozioma IM 55

  • do wykonywania przepony poziomej
  • hydrofobowy
  • do iniekcji grawitacyjnej
  • do iniekcji niskociśnieniowej

Łatwy w stosowaniu, gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy, jedno komponentowy, głęboko penetrujący mury, środek do wykonywania metodą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej poziomych przepon przeciwwilgociowych w zawilgoconych murach. Blokuje kapilarne przemieszczanie wilgoci w murach. Produkt wchodzi w skład systemu renowacji starego budownictwa. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, eliminuje efektu kapilarnego podciągania wilgoci przez porowate materiały budowlane. Do wykonywania poziomej przepony przeciwwilgociowej w murach ceglanych, kamiennych oraz mieszanych metodą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej. Może być stosowny w murach przesiąkniętych wilgocią. Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej w ścianach betonowych.

Filmy instruktażowe

Instrukcja samodzielnego odtworzenia przepony poziomej za pomocą systemu samodozującego Murexin IS 48