Skip to content

Przepona pozioma IM 55

  • do wykonywania przepony poziomej
  • hydrofobowy
  • do iniekcji grawitacyjnej
  • do iniekcji niskociśnieniowej

Łatwy w stosowaniu, gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy, jedno komponentowy, głęboko penetrujący mury, środek do wykonywania metodą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej poziomych przepon przeciwwilgociowych w zawilgoconych murach. Blokuje kapilarne przemieszczanie wilgoci w murach. Produkt wchodzi w skład systemu renowacji starego budownictwa.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, eliminuje
efektu kapilarnego podciągania wilgoci przez porowate
materiały budowlane. Do wykonywania poziomej przepony
przeciwwilgociowej w murach ceglanych, kamiennych oraz
mieszanych metodą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej.
Może być stosowny w murach przesiąkniętych wilgocią. Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej w ścianach betonowych.