Skip to content

Silanowy grunt i odcięcie wilgoci MS-X 3

  • szybkie schnięcie
  • do odcinania wilgoci szczątkowej w podłożu
  • jako grunt w systemie wzmacniania piaszczących i słabych jastrychów
  • na chłonne i niechłonne podłoża
  • do nakładania wałkiem lub pacą

Wysokiej jakości, na bazie silanowej, nie zaiwerający wody i rozpuszczalników specjlalny środek gruntujący i odcinający wilgoć szczątkową w podłożach cementowych. Rozpływna konsystencja gruntu umożliwia rozkładanie za pomoca wałka lub za pomocą pacy. Nie zawiera lotnych plastyfikatorów, ani innych substancji, które mogą uwalniać się i migrowac z powłoki, dzięki czemu nie ma szkodliwych interakcji z klejami i lakierami Murexin. Grunt MS-X 3 przeznaczony jest do gruntowania niechłonnych podłoży, jak również chłonnych i bardzo chłonnych podłoży mineralnych oraz do gruntowania podłoży przed stosowaniem klejów Murexin na bazie poliuretanowej (np. PU 560, PU 566) i na bazie MS-polimer (np. X-Bond MS-K 539, X-Bond MS-K 499). Produkt przeznaczony jest również do odcinania wilgoci szczątkowej w jastrychach cementowcyh i betonowych.

W jastrychach cementowych bez wodnego ogrzewania podłogowego do max. 4,5% CM
W jastrychach cementowych z wodnym ogrzewaniem podłogowym (po przeprowadzonym procesie wygrzewania) do max 3% CM
W podłożach betonowych do max 6% CM

Zużycie

jako grunt: ok. 100 - 150 g/m² przy nakładaniu włakiem z krótkim włosiem, przy nakładaniu pacą ok. 100 g/m² jako odcięcie wilgoci szczątkowej: na jastrychu cementowym lub betonie do 4,5 CM% (odpowiada betonowi o wilgotności do 6 % wagowych): ok. 300 - 350 g/m², jednokrotne nakładanie pacą zębatą A2, alternatywnie w jednej warstwie krzyżowo za pomocą specjalnego wałka Spezialwalze.