Skip to content

Szybkowiążąca masa naprawcza SF 80

  • szybkoschnąca i szybkowiążąca
  • gładka i twarda
  • stabilna i wytrzymała
  • bezskurczowa
  • łatwa w formowaniu

Proszkowa, uszlachetniona dodatkiem żywic syntetycznych szybkowiążąca i szybkoschnąca, wiążąca hydraulicznie masa szpachlowa o dużej wytrzymałości i twardości oraz niskim poziomie naprężeń. Przeznaczona do wyrównywania oraz naprawy powierzchni podłóg i ścian, do wyrównywania schodów i podestów oraz do wypełniania głębokich ubytków i nierówności w podłożach betonowych. Do stosowania w warstwie o grubości od 1 mm do 50 mm. Odporna na obciążenie kółkami krzeseł. Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie

1,5 kg/m²/mm grubości warstwy