Skip to content

Szybkowiążąca posadzka cementowa PC 100 Express

  • do układania ręcznego i mechanicznego
  • do wewnątrz i na zewnątrz
  • układanie okładzin ceramicznych po 24 godz.
  • wysokie parametry mechaniczne

Szybkoschnąca, szybkowiążąca, mineralna, mrozoodporna zaprawa cementowa na bazie spoiw hydraulicznych, dodatków oraz kruszyw mineralnych przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 20 mm do 65 mm (w przypadku jastrychów zespolonych) lub od 40 mm do 80 mm (dla jastrychów pływających). Posiada obniżony skurcz i charakteryzuje się szybkim spadkiem wilgotności oraz wysoką przewodnością cieplną. Po ok. 8 godzinach może być obciążana ruchem pieszym, a po 24 godz. można kleić na podłożu okładziny ceramiczne. Przeznaczona do układania ręcznego i maszynowego.
Posadzka cementowa PC 100 Express służy do wykonywania podkładów wewnątrz i na zewnątrz budynków: szczególnie tam, gdzie trzeba w krótkim czasie ułożyć warstwy wykończeniowe. Produkt przeznaczony jest do wykonywania jastrychów na nowych i remontowanych obiektach, do wykonywania płyt grzewczych ogrzewania podłogowego, pod posadzkowe warstwy wykończeniowe jak okładziny ceramiczne i kamienne, wykładziny podłogowe, parkiet, panele podłogowe i inne. Posadzka może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej, kotłowniach, piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, na tarasach i balkonach (pod warunkiem odpowiedniego ułożenia izolacji). Posadzka PC 100 Express może być wykonywana na różnych podłożach budowlanych, które są mocne, trwałe i zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci.
PC 100 Express przeznaczona jest do wykonywania:
 podkładów zespolonych z podłożem cementowym – o grubości od 20 mm do 65 mm (na warstwie sczepnej); w przypadku jastrychów zespolonych o grubości poniżej 40 mm oraz w pomieszczeniach o nieregularnych kształtach należy jastrych zazbroić siatką stalową z prętów ø3mm zamocowaną w ⅓ grubości jastrychu. Podkłady zespolone należy wykonywać na podłożach betonowych, po odpowiednim zwilżeniu podłoża do stanu matowo-wilgotnego i nałożenia warstwy sczepnej Repol HS 1. Jastrych PC 100 Express nakładać na świeżo nałożoną warstwę sczepną (mokre na mokre).
 podkładów na warstwie rozdzielającej (np.: na folii PE, na warstwie termoizolacji) – o grubości od 40 mm do 80 mm
 podkładów grzewczych (na ogrzewaniu podłogowym) – o grubości od 40 mm do 80 mm, tak żeby nad rurkami grzewczymi grubość jastrychu wynosiła min. 25 mm. Jastrychy pływające z ogrzewaniem podłogowym zaleca się wykonywać ze zbrojeniem przeciwskurczowym.

Zużycie

ok. 19 kg /m²/cm grubości warstwy