Skip to content

Taśma uszczelniająca DB 80

  • elastyczna i wodoszczelna,
  • pokryta włókniną polipropylenową z obydwu zewnętrznych stron,
  • zwiększa szczelność miejsc narażonych na zawilgocenie,
  • może być stosowana na zew. budynków, na balkonach i tarasach.

Taśma uszczelnniająca DB 80 jest elastyczna, odporna na starzenie, wodoodporna, obustronnie pokryta włokniną polipropylenową. Jest stosowana w celu zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, z wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych podczas wykonywania powłok izolacji wodochronnych. Taśma DB 80 może być stosowana na zewnątrz budynków jako wkładka zbrojąca w rejonie dylatacji termicznych przy wykonywaniu podpłytkowych powłok hydroizolacyjnych balkonów i tarasów lub zapraw polimerowo-cementowych.

Zużycie

1 mb / 1mb, na łączeniach zakładka ok. 10 cm.