Skip to content

Uniwersalny grunt sczepny DX 9

  • uniwersalne zastosowanie
  • szybkoschnący
  • niskie zużycie
  • na większość podłoży

Zwiększający przyczepność, jednoskładnikowy, gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy grunt na bazie specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych. Po wyschnięciu tworzy na gruntowanej powierzchni nieco lepką błonę, która zaraz po wyschnięciu może być pokrywana następnymi warstwami.
Preparat gruntujący przeznaczony do gruntowania chłonnych i niechłonnych podłoży, do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków (w obszarach zadaszonych). Jako grunt głębokopenetrujący może być stosowany na chłonnych mineralnych podłożach jak jastrychy cementowe, anhydrytowe, magnezjowe (również z ogrzewaniem podłogowym). Może być stosowany przed klejeniem parkietu do gruntowania podłoża, pod warunkiem stosowania klejów do parkietów Murexin niezawierających zmiękczaczy np. X-Bond MS-K 530, X-Bond MS-K 539 lub PU 566. Przeznaczony jako grunt sczepny przed nakładaniem mas szpachlowych i naprawczych oraz wyrównujących na podłoża niechłonne jak płytki ceramiczne, lastryko, podłoża z pozostałościami klejów, powłoki epoksydowe, podłoża drewniane, metalowe, dobrze przeszlifowany i śrutowany asfalt, warstwy odcinające wilgoć resztkową na bazie epoksydów lub MS-polimerów (niezawierających lotnych zmiękczaczy). Nie nadaje się na podłoża poliuretanowe oraz nieprzeszlifowane płyty OSB.

Zużycie

ok. 35-70 g/m² w zależności od chłonności podłoża

Kolor

fioletowy