Skip to content

Uniwersalny preparat gruntujący PG 2

  • gotowy do użycia
  • zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
  • poprawia powierzchniową jakość podłoża
  • na chłonne podłoża mineralne
  • EC 1 PLUS

Wysokiej jakości, gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie dyspersji tworzyw sztucznych przeznaczony do gruntowania chłonnych mineralnych podłoży budowlanych. Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża oraz poprawia przyczepność mas wyrównawczych, zapraw klejących oraz izolacji podpłytkowych. Grunt przeznaczony do stosowania na ścianach i podłogach do gruntowania chłonnych cementowych i gipsowych podłoży przed nakładaniem mas wyrównawczych i szpachlowych, zapraw klejących, izolacji podpłytkowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

ok. 150 g/m²