Skip to content

Zaprawa do podlewek VM 40

  • mały skurcz
  • lekko pęczniejąca
  • odporna na środki odladzające
  • szybki przyrost wytrzymałości na ściskanie

VM 40 to płynna zaprawa na bazie cementu o obniżonym skurczu, lekko ekspansywna, modyfikowana polimerami, niezawierająca chlorków, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą. Odporna na zmienne warunki atmosferyczne, mróz, środki odladzające. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie – Klasa R4 wg normy PN-EN 1504-3 oraz bardzo szybkim przyrostem wytrzymałości. Zaprawa jest przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do precyzyjnego kotwienia śrub montażowych pod urządzeniami lub maszynami, również wtedy, kiedy podlegają cyklicznym zmianom temperatury, do wykonywania podlewek pod wszelkiego rodzaju urządzenia w przemyśle stalowym, hutniczym, papierniczym, górnictwie, itp. oraz do wykonywania podlewek pod słupy betonowe i stalowe, prefabrykaty betonowe, jezdnie podsuwnicowe. Jest wykorzystywana do wykonywania napraw posadzek betonowych
lub do wykonywania statycznych napraw konstrukcji betonowych oraz mocowania kotew, słupków balustrad, zakotwień prętów zbrojeniowych. Może być układana w warstwie od 8 mm do 150 mm
(15 cm) w jednym kroku roboczym (bez wypełniania kruszywem). Miejscowo może być stosowana w warstwie do 30 cm grubości, zalecane wtedy wypełnienie żwirem 4 – 8 mm.

Zużycie

ok. 2 kg na litr świeżej zaprawy