Skip to content

Zaprawa do podlewek VS 10

  • szybko utwardzająca się,
  • o wysokiej wytrzymałości wczesnej,
  • samorozlewna,

Zaprawa do podlewek VS 10 jest mrozoodporną i odporną na warunki atmosferyczne, cementowo wiążącą, modyfikowaną polimerowo, płynną zaprawą zalewową. Szybki przyrost wytrzymałości wczesnej umożliwia m.in. szybkie wykonywanie dalszych prac. Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz min. do podlewania włazów i pokryw włazów studni kanalizacyjnych, kotew, otworów montażowych (np. do prefabrykatów betonowych), w budownictwie tramwajowym, kolejowym itp. Służy również do spoinowania i reprofilacji ubytków i otworów montażowych o przekroju od 2 do 100 mm (a z dodatkowym wypełnieniem, do 150 mm).

Zużycie

ok. 2,0 kg/m² na mm grubości warstwy