Skip to content

Zaprawa naprawcza SM 20

  • do betonu obciążonego statycznie, klasa R4
  • wysoka odporność na zamrażanie i rozmrażanie
  • wysoka stabilność
  • kompensacja skurczu
  • znak jakości ÖBV

SM 20 jest cementową, odporną na zamrażanie i rozmrażanie, niskoskurczową zaprawą naprawczą do betonu. Do ręcznej i mechanicznej naprawy elementów betonowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, w pionie i w poziomie, w warstwach o grubości do 20 mm na etap roboczy (dwuetapowo do 40 mm). Zaprawa naprawcza SM 20 spełnia wymagania normy ÖNORM EN 1504-3 oraz wytycznej öbv „Konserwacja i naprawa budynków z betonu i żelbetu” jako zaprawa naprawcza do betonu obciążonego statycznie z ekspozycją na zamarzanie i rozmarzanie (R4, XF4).
Aplikacja:
– Naprawa konstrukcji betonowych (procedury 3.1 i 3.3)
– Zwiększenie lub przywrócenie nośności konstrukcji betonowych (procedura 4.4)
– Utrzymywanie i przywracanie bierności (procedury 7.1 i 7.2)

Zużycie

ok. 1,9 kg/m²/mm grubości warstwy