Skip to content

Zaprawa reprofilacyjna RM 04

  • odpowiednia dla napraw horyzontalnych (poziomych) betonu, istotnych ze statycznego punktu widzenia.
  • wysoka odporność na cykle zamrażania i rozmrażania
  • niewielki skurcz
  • możliwość aplikacji maszynowej

Cementowo – wiążąca, gotowa do użycia zaprawa naprawcza do betonu do wewnątrz i na zewnątrz zgodnie z EN 1504-3 klasy R4 z odpornością na zamrażanie i rozmrażanie (XF4) do powierzchni poziomych. Do ręcznej i mechanicznej naprawy elementów betonowych wewnątrz i na zewnątrz budynków w warstwach o grubości do 50 mm na jedną operację (częściowo do 80 mm). Zaprawa reprofilacyjna RM 04 nadaje się również do stosowania jako wymiarowo stabilna zaprawa okładzinowa (np. na brzegach murów) oraz jako zaprawa podkładowa.

Zużycie

​​ok. 2,2 kg/m²/mm grubości warstwy