Żywica epoksydowa bezrozpuszczalnikowa EP 70 BM

  • bezrozpuszczalnikowa
  • do gruntowania
  • do szpachlowania
  • do wykonywania izolacji paroszczelnych
  • uniwersalne zastosowanie

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa przeznaczona do uniwersalnego stosowania na budowie. Odporna na kredowanie i udar, nie powoduje naprężeń w podłożu. Żywica EP 70 BM może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. • Do gruntowania chłonnych i niechłonnych podłoży • Do gruntowania podłoży przed klejeniem klejami PU i MS (po zasypaniu piaskiem kwarcowym) • Do gruntowania podłoży pod powłoki epoksydowe • Do gruntowania podłoży pod masy samopoziomujące (po zasypaniu piaskiem kwarcowym) • Do wzmacniania jastrychów cementowych • Do zamykania pęknięć w podkładach i podłożach • Do gruntowania w systemie posadzek kamienny dywan • Do wykonywania podlewek pod jastrychami odspojonymi od podłoża • Po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym do wykonywania zapraw epoksydowych oraz szpachlówek epoksydowych o różnej konsystencji oraz jastrychów epoksydowych • Do odcięcia podwyższonej wilgoci szczątkowej do max 6% CM w jastrychach cementowych (bez ogrzewania podłogowego).

Zużycie

- jako grunt: ok. 0,3 kg/m² - jako szpachlówka epoksydowa: ok. 0,7 kg/m²/mm grubości (mieszanie z piaskiem kwarcowym QS 0,1-0,2 mm / 0,1-0,5 mm / 0,3-0,8 mm wagowo w proporcjach 1:1 - 1:2) - jako zaprawa epoksydowa.: ok. 3,0 kg/m²/cm grubości (mieszanie z piaskiem kwarcowym QS 0,063-3,5 mm wagowo w proporcjach 1:7) - jako odcięcie wilgoci szczątkowej: ok. 0,45 kg/m²

Kolor

przezroczysty