Skip to content

Żywica epoksywowa odcinająca wilgoć 2K EP 170

  • skuteczna bariera przed wilgocią
  • bardzo niska emisyjność EC 1 PLUS
  • bezrozpuszczalnikowa / RE1
  • zredukowany zapach

Wysokiej jakości, niskoemisyjna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa przeznaczona do odcinania wilgoci szczątkowej w jastrychach cementowych i betonie. Żywica przeznaczona do odcinania nadmiernej wilgoci szczątkowej do 6% CM w podłożach betonowych i nieogrzewanych jastrychach cementowych wewnątrz budynków. Do użycia jako alternatywna izolacja na powierzchniach betonowych i na nowych stropach betonowych o podwyższonej wilgotności, a także do gruntowania i wzmacniania wszystkich standardowych chłonnych i niechłonnych podłoży budowlanych. Do stosowania jako zaprawa epoksydowa w połączeniu z piaskiem kwarcowym, po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,063 – 3,5 mm można uzyskać jastrych epoksydowy. Do stosowania wewnątrz budynków. Żywica nie zastępuje hydroizolacji budynku w przypadku wystąpienia wody pod ciśnieniem. Stosowanie na podłożach z ogrzewaniem podłogowym po konsultacji.

Zużycie

- ok. 200-600 g/m² zależnie od zastosowania - zaprawa epoksydowa: ok. 300 g/m²/mm grubości warstwy - odcięcie wilgoci szczątkowej: minimalne zużycie 450g/m²