Skip to content
hintergrund bild

Aktualności

Samorozpływne masy wyrównawcze LINEA w ofercie MUREXIN

5. lutego 2021

Masy LINEA są ważnym uzupełnieniem dotychczasowych produktów MUREXIN w zakresie grubości stosowanej warstwy oraz czasu wysychania masy. Umożliwiają lepsze dostosowanie do wymagań danej inwestycji, szczególnie w sytuacjach, w których ważny jest czas od wylania masy do możliwości montażu posadzki na jej powierzchni. 

Warto zwrócić uwagę na wysokie parametry mechaniczne. Parametry wytrzymałości na ściskanie i zginanie ( wg normy EN 13813) oraz przyczepność w przypadku poszczególnych mas LINEA kształtują się następująco:

? LINEA 803 SL: CT-C25-F6-B2,

? LINEA 810 SL: CT-C25-F6-B2,

? LINEA 830 SL: CT-C35-F10-B2,

? MX Flex: CT-C30-F6-B2.

Dla wielu klientów i wykonawców ważne jest, aby masa wyrównawcza była szybkowiążąca. Taka właściwość masy ułatwia pracę i skraca czas realizacji inwestycji. W przypadku nowych mas LINEA 810 SL, LINEA 830 SL i MX Flex montaż posadzki jest możliwy nawet po 12 godz., w zależności od grubości warstwy, warunków podłoża i wysychania na inwestycji. Masy LINEA spełniają wymagania normy EN 13813 oraz są certyfikowane atestem higienicznym i certyfikatem EC 1 PLUS, co w dużym stopniu wyróżnia je na tle podobnych produktów dostępnych na rynku.

Podsumowując wszystkie cechy i właściwości samorozpływnych mas LINEA należy podkreślić ich znakomity rozpływ i łatwość aplikacji, a także uniwersalność stosowania pod różnego rodzaju okładziny i różne podłoża. Dodatkowo charakteryzują się przyspieszonym wysychaniem i wysoką wydajnością.