Skip to content

Systemy naprawy betonu i wykonywania jastrychu

Najwyższej jakości systemy jastrychowe i zaprawy specjalne są dostępne zarówno dla nowych jak i remontowanych budynków.

Gwarantują szybką i łatwą aplikację oraz wyjątkowo długą trwałość w najtrudniejszych warunkach. Są to: zaprawy wyrównujące, jastrychy szybkie, uszczelniacze, środki zapobiegające zamarzaniu, powłoki jastrychowe, posadzki przemysłowe, zaprawy specjalne, utwardzacze do podłóg, impregnacje betonu, środki antyadhezyjne, zaprawy renowacyjne, zaprawy lekkie, renowacja betonu.

BETONPROTEKT RTF

BETONSCHUTZFARBE BF 100 ELASTIC

Drobnoziarnista szpachlówka FS 4

Ekologiczny preparat antyadhezyjny EKO 100

Emulsja sczepna HE 20

Impregnat do podłóg i ścian IG 03

Preparat przyspieszający dojrzewanie jastrychów X 4

Szybkosprawny cement Fix Zemment

Zaprawa do podlewek VS 10

Zaprawa mocująca VS 20

Zaprawa naprawcza SM 20

Zewnętrzna samorozpływna masa wyrównawcza FMA 30